Stadsrekening 2017
PCPortal

We zien dat de samenwerking in het traject rondom prestatieafspraken groeit en dat er scherpere discussies ontstaan. Een zorgvuldige procesbegeleiding en voldoende capaciteit hiervoor blijft belangrijk. Dit is onderdeel van een breder punt waarbij voor realisatie van de ambities in dit programma in de begroting voor 2016, 2017 en 2018  a-structureel een budget is opgenomen. Ook dit jaar blijkt dat projecten voor wonen en zorg veelal een lange doorlooptijd hebben. Oorzaak zijn de transitie in de zorg en de complexe belangenstructuur in de planontwikkeling met veel verschillende partijen. We werken stug door, maar moeten waken voor te optimistische prognoses.