Stadsrekening 2017
PCPortal

Rekening 2017

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

€ 1,1

€ 1,7

Totaal

€ 1,1

€ 1,7

WonenBegroting 2017 na wijzigingRekening 2017Verschil
* € 1.000,-
Financiële lasten per programma
Wonen1.6241.680-55
Totaal lasten programma1.6241.680-55
Financiële baten per programma
Wonen-1.013-1.09683
Totaal baten programma-1.013-1.09683
Totaal programma61258428V

Saldo van baten en lasten

Begroting 2017 na wijziging

Rekening 2017

minder / meer
uitgegeven

0,6

0,6

€ 0,0

Totaal

0,6

0,6

€ 0,0

Aan het programma  geven we per saldo € 0,6 miljoen uit. Het grootste deel hiervan gaat naar beleidsontwikkeling, startersleningen en subsidies. Ten opzichte van de begroting is er € 28.000 minder uitgegeven.