Stadsrekening 2017
PCPortal

bedragen x € 1.000

Openbare orde & Veiligheid

Begroting 2017
na wijziging

Rekening 2017

       Verschil

Financiële lasten per product

60031

Antidiscriminatiemaatregelen

66

65

2

60042

Openbare Orde

2.411

2.387

23

61042

Veiligheidshuis

329

288

41

61204

Bijzondere projecten

475

427

48

Totaal lasten product

3.282

3.168

114

Financiële baten per product

60042

Openbare Orde

-29

29

61042

Veiligheidshuis

-200

-146

-54

61204

Bijzondere projecten

-1

1

Totaal baten product

-200

-177

-23

Totaal product

3.082

2.991

91

 V

V=voordeel; N=nadeel

De uitgaven voor de uitvoering van projecten zijn over 2017 lager uitgevallen.