Stadsrekening 2017
PCPortal

Wij hebben de naleving van de code cultural governance door alle zes de culturele instellingen laten evalueren door Cultuur+Ondernemen. In het rapport “Governance 6 Culturele Instellingen Nijmegen 2017” wordt aanbevolen om op een andere manier aandacht te besteden aan governance. De huidige checklist die iedere instelling invult voldoet niet meer. Er moeten nieuwe afspraken gemaakt worden over wat verwacht wordt van het verslag van de raad van toezicht en wat hiervan openbaar in het jaarverslag en op de website te zien zou moeten zijn. Dit betekent dat er geen aparte verantwoording in de vorm van een checklist nodig is. Daarnaast moet, aanvullend op de schriftelijke verantwoording, jaarlijks op bestuurlijk niveau een verdiepend gesprek met de directeur-bestuurder en de voorzitter van de raad van toezicht over de governance gevoerd worden. Wij nemen de aanbevelingen vanuit het rapport over en gaan deze in 2018 samen met de instellingen oppakken.

Evenementen hebben een grote invloed op de levendigheid in de stad, maar kunnen ook ten koste gaan van de leefbaarheid. Wij hebben de ambitie om in 2018 meer en meer naar een kwalitatief sterk en evenwichtig evenementenaanbod toe te werken.