Stadsrekening 2017
PCPortal

Indicatoren

Realisatie 2016

Doelstelling 2017

Realisatie 2017

Algemeen

Aantal bezoekers gesubsidieerde podia

607.144

550.000

601.224

Aantal bezoekers gesubsidieerde musea

95.742

125.000

80.129

Aantal uitleningen bibliotheek

1.229.869

1.200.000

1.249.237

Aantal cursisten Lindenberg jonger tot 18 jaar

2.036

1.950

2.034

Aantal gesubsidieerde amateurvoorstellingen

141

200

129

Aantal bezoekers Huis van de Geschiedenis

30.300

20.000

27.677

Aantal visualisaties verleden verbeeld

2

2

1

Aantal bezoeken website regionaal archief

282.000

240.000

275.000

Aantal bezoeken studiezaal regionaal archief

5.800

6.000

5.360

Aantal megaconcerten op de Goffert

1

2

2

Positie Vierdaagse  in de top 100

1

top 3

2 en 5

Toelichting

  • Aantal bezoekers podia: In zijn totaliteit is het aantal bezoekers ongeveer gelijk gebleven. Per instelling zijn de aantallen als volgt:

Podium

2017

2016

  17-16

%

LUX

245.250

240.409

4.841

2%

Lindenberg

41.917

39.896

2.021

5%

OLT

15.208

9.231

5.977

65%

S&V

152.007

165.428

-13.421

-8%

Doornroosje

146.842

152.180

-5.338

-4%

Totaal

601.224

607.144

-5.920

-1%

Opvallend is de grote stijging van het aantal optreden in het openluchttheater. Dit komt o.a. door het nieuwe festival voor elektronische muziek "Het Nest".
De bezoekersaantallen van de S&V daalde omdat er ten opzichte van het evenementenjaar 2016 minder culturele verhuringen plaatsvonden zoals de Vierdaagse concerten, concerten in samenwerking met Doornroosje etc. Het aantal bezoekers van de eigen voorstellingen en concerten van S&V is vergelijkbaar met dat van vorig jaar.

  • Aantal bezoekers gesubsidieerde musea: Museum het Valkhof (MHV) heeft dit jaar ruim 70.000 bezoekers getrokken. De afgelopen vier jaren lag dat rond de 90.000. Als gevolg van de bestuurlijke crisis en de verbouwing die niet door ging, had MHV vanaf april 2017 geen tentoonstellingsprogramma. Dat zorgde voor een stuk minder bezoekers. De Bastei heeft dit jaar 10.000 bezoekers getrokken met haar tentoonstellingen in het natuurmuseum. Vorig jaar was dit aantal hoger omdat de Bastei toen ook de rondleidingen van het tijdelijke informatiepunt aan de Waalkade verzorgde. Daarnaast heeft de Bastei voor 4.500 bezoekers een rondleiding op locatie verzorgt.  Ook bezochten 1.000 mensen het nieuwe gebouw van de Bastei.
  • Aantal uitleningen bibliotheek: In 2017 zien wij een lichte stijging van de uitleningen van 2%. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal uitleningen in stadsdeel Noord, centrum en via de bibliotheek op school. In de stadsdelen Dukenburg en Zuid daalt het aantal uitleningen.
  • Aantal cursisten Lindenberg: Het aantal is nagenoeg gelijk aan dat van vorig jaar. Naast de reguliere cursisten worden er ook nog workshops gegeven. Daarmee worden ook nog eens 1.000 jongeren bereikt.
  • Aantal amateurvoorstellingen: Het aantal amateurvoorstellingen in 2017 is met 129 voorstellingen lager dan 2016. Blijkbaar is onze subsidieregeling slecht bekend bij de amateurs. Om te voorkomen dat in 2018 het aantal voorstellingen nog verder daalt hebben we met succes, een gerichte social media campagne gevoerd om meer aanvragen te krijgen.
  • Aantal visualisaties: In 2017 is één visualisatie gerealiseerd, de Romeins badbank (Honigcomplex). Binnen Verleden Verbeeld worden meer producten gerealiseerd dan alleen visualisaties. Zo zijn er diverse informatieborden gemaakt in de stad die toelichting geven op de historie (Kwikstaarthof, Stijn Buijsstraat, Mesdagstraat). Andere activiteiten zoals openstelling archeologische opgravingen, een bijdrage aan het laten varen van Romeinse boot in de Spiegelwaal en een bijdrage aan huis aan huiskrant over Market Garden in de Nijmegen-regio zijn ook gefinancierd uit Verleden Verbeeld.
  • Bezoeken website RAN: De daling van het aantal websitebezoeken ten opzichte van 2016 wordt mede verklaard door het feit dat wij steeds meer bronnen als open data beschikbaar stellen.
  • Bezoeken studiezaal RAN: De daling van het aantal studiezaalbezoeken ten opzichte van 2016 wordt waarschijnlijk verklaard door de toename van ons digitale aanbod.
  • Aantal megaconcerten: In 2017 zijn er twee grote concerten in het Goffert georganiseerd vanuit MOJO: op 4 juli was Guns & Roses in Nijmegen en op 12 juli stond Robbie Williams op het podium.
  • Positie Vierdaagse: De Vierdaagsefeesten staan op de 2e plek van de TOP100 Evenementenmonitor de Internationale Vierdaagse Marsen staan op plek 5. Voorheen stonden de twee evenementen samen altijd steevast op nummer 1, maar omdat het de Vierdaagse feesten en de marsen apart geteld worden is dat veranderd.