Stadsrekening 2017
PCPortal

De evaluatie van het verloop van de verkiezingen voor de Tweede Kamer is in de Raad behandeld. Hierin is aangegeven dat de voorraad stembiljetten en het gekozen verdelingsmodel in relatie tot het kiezersgedrag  leerpunten zijn die meegenomen worden in de organisatie van de verkiezingen 2018.