Stadsrekening 2017
PCPortal

Dienstverlening & Burgerzaken
bedragen x € 1 mln

Besl.nivo

Besl.datum

Besl.nr

Baten

Lasten

Saldo

Stadsbegroting 2017-2020

4,4

7,6

 3,2 N

Wijzigingen

0,2

-1,3

1,5 V

BW-01521 Landelijke aanpak ad

College

28 sep '16

96/2016

0,0

0,0

0,0 V

BW-01533 Slotwijziging 2016; meldingen

Raad

21 dec '16

113/2016

0,3

0,3

0,0 V

BW-01564 Zomernota 2017: technische wijzigingen

Raad

05 jul '17

50/2017

-0,2

-1,7

1,5 V

BW-01592 Slotwijziging 2017 meldingen

Raad

20 dec '17

113/2017

0,1

0,1

0,0 V

Totaal Dienstverlening & burgerzaken

4,6

6,3

 1,7 N