Stadsrekening 2017
PCPortal

Duurzaamheid
bedragen x € 1 mln

Besl.nivo

Besl.datum

Besl.nr

Baten

Lasten

Saldo

Stadsbegroting 2017-2020

0,6

9,1

 8,6 N

Wijzigingen

0,5

0,1

0,3 V

BW-01534 Slotwijziging2016; TW

Raad

21 dec '16

113/2016

0,5

0,5

0,0 V

BW-01537 Groene Hub 3.0: circulaire economie

Raad

21 dec '16

129/2016

0,1

0,1

0,0 V

BW-01562 Zomernota 2017: Meldingen

Raad

05 jul '17

50/2017

0,0

0,5

 0,5 N

BW-01563 Zomernota 2017 Investeringen

Raad

05 jul '17

50/2017

0,0

-0,3

0,3 V

BW-01564 Zomernota 2017: Technische wijzigingen

Raad

05 jul '17

50/2017

0,3

-0,3

0,6 V

BW-01592 Slotwijziging 2017 meldingen

Raad

20 dec '17

113/2017

0,1

0,1

0,0 V

BW-01593 Slotwijziging 2017 TW

Raad

20 dec '17

113/2017

-0,6

-0,6

0,0 V

Totaal Duurzaamheid

1,0

9,3

 8,3 N