Stadsrekening 2017
PCPortal

De woningmarkt

Op de woningmarkt is er sprake van een gespannen situatie. De vraag overtreft het aanbod.Het aantal nieuwbouwwoningen dat te koop staat is behoorlijk gedaald. In Waalfront zien we de stijgende vraag terug inde grote afzet van nieuwbouwwoningen. In de Waalsprong zet deze stijging niet door vanwege de beperkte beschikbaarheid van bouwrijpe gebieden. Er wordt hard aan gewerkt om in 2018 voldoende locaties bouwrijp te hebben in de Waalsprong. Het aantal transacties is in Nijmegen toegenomen tot ca. 2200 in 2017 (bestaand en nieuwbouw).Er is sprake van een inhaalvraag na de eerdere crisis. De prijzen stijgen hierdoor. In 2017 zijn ca. 600 kavels verkocht voor woningbouw in Nijmegen, waarvan ca. 220 in Waalfront (Koningsdaal) en ca. 330 in Waalsprong. In de bestaande stad is het aantal transacties voor nieuwbouw beperkt geweest. Het aantal opgeleverde woningen in 2017 bedraagt ca. 1500, 300 meer dan in 2016.
In 2017 is in de Waalsprong de overgang gemaakt naar de zogenaamde right of first refusal voor de voormalige GEM-Waalsprong partners. Afgelopen jaar zijn er ca. 130 kavels aangeboden en afgenomen via dit proces. De corporaties hebben in de Waalsprong ca. 50 kavels afgenomen voor sociale huur.

Bedrijventerreinen

In 2017 is 2,7 ha bedrijventerrein verkocht op de locaties Bijsterhuizen en Mercuriuspark. Waar Bijsterhuizen al lang in de belangstelling staat was dit voor Mercuriuspark minder het geval wat betreft concrete transacties. De economische ontwikkeling heeft hier aan bijgedragen. In 2017 is iets minder verkocht dan het verwachte jaar gemiddelde van 4,3 ha.

Detailhandel

In 2017 is de tenderprocedure voor Hof van Holland/fase 1 gestart. Ook is een voorstel aan de Raad gedaan voor de versterking van de winkelstructuur aan de Molenweg-Noord.Verkopen hebben niet plaatsgevonden in 2017 op het terrein van detailhandel.