Stadsrekening 2017
PCPortal

Inkomen & Armoedestrijding
bedragen x € 1 mln

Besl.nivo

Besl.datum

Besl.nr

Baten

Lasten

Saldo

Stadsbegroting 2017-2020

109,2

145,5

 36,3 N

Wijzigingen

-0,2

-3,2

2,9 V

BW-01488 SB2017-2020 Amendementen en beslispunten

Raad

02 nov '16

99/2016

-2,0

-0,5

 1,5 N

BW-01533 Slotwijziging 2016; meldingen

Raad

21 dec '16

113/2016

0,0

0,2

 0,2 N

BW-01562 Zomernota 2017: meldingen

Raad

05 jul '17

50/2017

1,8

2,3

 0,5 N

BW-01564 Zomernota 2017: Technische wijzigingen

Raad

05 jul '17

50/2017

0,0

-5,2

5,2 V

BW-01592 Slotwijziging 2017 meldingen

Raad

20 dec '17

113/2017

0,0

0,0

 0,0 N

Totaal Inkomen & Armoedebestrijding

108,9

142,3

 33,4 N