Stadsrekening 2017
PCPortal

Indicatoren

Realisatie 2016

Doelstelling 2017

Realisatie 2017

Gemiddelde reistijd (in minuten)

Gemiddelde reistijd tijdens de spits (tussen haakjes:variatie in reistijd) in minuten

7 (3)

7 (3)

7 (1)

Knooppunt Ressen - Keizer Karelplein

11 (4)

12 (4)

12 (1)

Keizer Karelplein - Knooppunt Ressen

11 (1)

9 (1)

11 (1)

Keizer Karelplein - Goffert

6 (1)

6 (1)

7 (1)

Goffert - Keizer Karelplein

6 (1)

7 (1)

7 (1)

Goffert - knooppunt Neerbosch

6 (0)

6 (0)

6 (0)

knooppunt Neerbosch - Goffert

5 (1)

5 (1)

5 (0)

Goffert - knooppunt Lindenholt

5 (1)

7 (1)

5 (0)

knooppunt Lindenholt - Goffert

6 (1)

6 (1)

6 (1)

Waardering bezoekers bereikbaarheid v.d. stad

6,9

6,1

6,1

Parkeren

Parkeeraanbod Centrum -  Straatparkeren

3.900

4200

4.200*

Parkeeraanbod Centrum -  Garageparkeren

3000

3000

3.000

Parkeeraanbod Centrum - Transferia

550

550

550**

Piekbezettingsgraad Centrum -  Straatparkeren

-%

75%

75%

Piekbezettingsgraad Centrum - Garageparkeren

900

1200

1.200

Betalingsgraad

98%

94%

94%

Tevredenheid parkeren

-

6,7

6,7

Openbaar vervoer

Aandeel OV in woon-werkverkeer binnen Nijmegen

2%

4%

4%

Aandeel OV binnenstadsbezoek

19%

22%

24%

Tevredenheid openbaar vervoer

79%

83%

78%

Fietsgebruik

Aandeel fiets in woon-werkverkeer in de stad van Nijmegenaren die in Nijmegen werken

67%

66%

65%

Aandeel fiets in het binnenstadbezoek door Nijmegenaren

65%

65%

66%

Waardering bereikbaarheid fiets binnenstad

7,7

8,0

7,7 (2016)

Waardering fietsparkeren binnenstad

7,2

7,1

7,2 (2016)

* Dit betreft een toevoeging van betaald parkeerplekken achter de Hezelpoort (voorheen Oude stad) eind 2016-begin 2017.
** Oude transferium is opgeheven, nieuwe transferium is in gebruik genomen met minder parkeerplaatsen.

Toelichting
De gemiddelde reistijd in de spits op de gemeten wegvakken is op hetzelfde niveau gebleven. Op het traject Keizer Karelplein – Nelson Mandelaplein is de reistijd licht toegenomen. Dit is in overeenstemming met het beleid om op de stadsverdeelwegen meer ruimte voor fiets en openbaar vervoer te realiseren, en voor het autoverkeer de doorstroomroute S100 te optimaliseren. Wij hebben in dit kader een deel van de Graafseweg heringericht. De S100 wordt in deze indicator (die al vóór 2013 is opgesteld) niet meegenomen.