Stadsrekening 2017
PCPortal

Samenwerking, dienstverlening en participatie blijken belangrijke aspecten voor een hoge tevredenheid van de openbare ruimte. Wat dat betreft blijken zowel het beleid als ons uitvoeringsprogramma de goede focus voor de stad. Openbare Ruimte scoort goed en is vaak het voorbeeld over hoe onze gemeente samen met de stad én met de uitvoerders de beste resultaten kan bereiken. Daarom zetten we in op samenwerking en een volwaardig partnerschap met Dar als een verantwoordelijk en professioneel uitvoerder.
Vaak blijken bewustwording, mentaliteit en gedrag de grootste oorzaken voor problemen in de openbare ruimte; het zijn dat soort aspecten die een goed beheer van de openbare ruimte frustreren. Of het nu gaat over een toegankelijke stadsinrichting, zwerfafval, hinderlijk parkeren of hard fietsen door een winkelstraat; het zijn vooral ook de bewoners zelf die verantwoording moeten nemen voor een prettige openbare ruimte.
We denken dat die verantwoordelijkheid eerder genomen wordt door bewoners die zich serieus genomen en aangesproken voelen door de gemeente die daadwerkelijk zijn gezicht laat zien. Wanneer bewoners zich uitgenodigd voelen om hart voor de stad te hebben zullen ze hun omgeving eerder koesteren. Daarom geloven wij in het samen mét onze stad inrichten en onderhouden van die stad.