Stadsrekening 2017
PCPortal

Rekening 2017

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

€ 16,1

€ 15,8

€ 2,3

€ 9,8

Totaal

€ 27,1

€ 61,0

Openbare ruimteBegroting 2017 na wijzigingRekening 2017Verschil
* € 1.000,-
Financiële lasten per programma
Integraal beheer openbare ruimte11.26311.095168
Integraal Waterbeheer15.53615.847-311
Inzameling huishoudelijke afval11.16711.810-644
Onderhoud wegen en kunstwerken9.79610.498-702
Straatreiniging9.7259.809-83
Toezicht openbare ruimte1.9661.971-5
Totaal lasten programma59.45361.030-1.577
Financiële baten per programma
Integraal beheer openbare ruimte-57-391333
Integraal Waterbeheer-15.793-16.087295
Inzameling huishoudelijke afval-5.743-5.884142
Onderhoud wegen en kunstwerken-1.678-2.460781
Straatreiniging-2.255-2.2550
Toezicht openbare ruimte000
Totaal baten programma-25.526-27.0771.551
Totaal programma33.92833.953-26N

Saldo van baten en lasten

Begroting 2017 na wijziging

Rekening 2017

minder / meer
uitgegeven

-0,3

-0,2

€ 0,0

7,5

7,6

€ 0,1

Totaal

33,9

34,0

€ 0,0

Aan het programma  geven we per saldo € 34 miljoen uit. Dit gaat in hoofdzaak naar het integraal beheer openbare ruimte, het onderhoud van de wegen en kunstwerken, het waterbeheer, het reinigen van de stad en de inzameling van het huishoudelijk afval.
Ten opzichte van de begroting is er € 0,03 miljoen (0,07%) meer uitgegeven aan dit programma.

De positieve en negatieve resultaten op een aantal producten heffen elkaar op. De afwijkingen hebben vooral betrekking op projecten die vallen onder de integrale samenwerking van Openbare Ruimte met producten en met andere programma’s. De kosten van deze projecten worden verantwoord in het ene product en verrekend met andere producten en programma’s waar de budgetten beschikbaar zijn gesteld. Omdat niet van al deze projecten de lasten en baten in de begroting zijn aangepast, ontstaat een administratief verschil tussen begroting en realisatie.