Stadsrekening 2017
PCPortal

Openbare Ruimte
bedragen x € 1 mln

Besl.nivo

Besl.datum

Besl.nr

Baten

Lasten

Saldo

Stadsbegroting 2017-2020

24,3

59,8

 35,5 N

Wijzigingen

1,3

-0,3

1,6 V

BW-01519 GRP Nijmegen 17-23

College

28 sep '16

91/2016

1,2

1,3

 0,1 N

BW-01534 Slotwijziging2016; TW

Raad

21 dec '16

113/2016

0,6

0,6

0,0 V

BW-01562 Zomernota 2017: Meldingen

Raad

05 jul '17

50/2017

-0,2

0,8

 1,0 N

BW-01563 Zomernota 2017 Investeringen

Raad

05 jul '17

50/2017

0,0

-0,1

0,1 V

BW-01564 Zomernota 2017: Technische wijzigingen

Raad

05 jul '17

50/2017

0,1

-3,0

3,1 V

BW-01579 DVO DAR NV 2017

College

12 jun '17

4.6

0,0

0,0

 0,0 N

BW-01592 Slotwijziging 2017 meldingen

Raad

20 dec '17

113/2017

-0,5

0,1

 0,6 N

BW-01593 Slotwijziging 2017 TW

Raad

20 dec '17

113/2017

0,0

0,0

0,0 V

Totaal Openbare ruimte

25,5

59,5

 33,9 N