Stadsrekening 2017
PCPortal

Incidentele reservemutaties

Bedragen x € 1.000,-

Programma

Reserve

 2017 

Incidentele stortingen 2017

Maatwerk interventie

Bestuur en Middelen

Saldireserve

768

VGP - planexploitaties

Grondbeleid

Saldireserve

17.836

Beleid vluchtelingen

Inkomen & Armoedebestrijding

Saldireserve

600

Beleid vluchtelingen

Economie en werk

Saldireserve

493

Levensduur verlengd onderhoud activeren

Bestuur en Middelen

Saldireserve

5.000

Budgetoverhevelingen van 2016 naar 2017

Diverse programma's

Saldireserve

346

Mutaties 1% regeling 

CCC

1% regeling beeldende kunst

53

Mutaties bereikbaarheidsfonds

Mobiliteit

Bereikbaarheidsfonds

24

Grondsanering

Duurzaamheid

Decentr. Uitk. Bodem

176

Subsidie restauratie

CCC

ISV

43

Mutaties reserve BUIG

Inkomen & Armoedebestrijding

Masterplan BUIG

1.047

DU Arbeidsparticipatie

Bestuur en Middelen

Masterplan BUIG

82

Onderhoud Vastgoed

Diverse programma's

Onderhoud gebouwen

5.381

Onderhoud accommodaties

Sport en accommodaties

POG

600

Coulancegroep GGZ

Zorg en Welzijn

WMO beschermd wonen

605

Decentralisatie voorgaande jaren

Zorg en Welzijn

WMO beschermd wonen

6

Decentralisatie voorgaande jaren

Zorg en Welzijn

WMO jeugd

124

Totaal  incidentele stortingen 2017

33.184

Bestemming resultaat 2016

Storting rekeningresultaat 2016 

Bestuur en Middelen

WMO jeugd

3.111

Storting rekeningresultaat 2016 

Bestuur en Middelen

WMO beschermd wonen

1.540

Balansmutatie reserve gesubsidieerde arbeid

Balans

Saldireserve

324

Totaal bestemming resultaat 2016

4.975

Totaal incidentele stortingen inclusief resultaatbestemming 2016

38.159

Incidentele onttrekkingen 2017

Bijdrage Waalfront

Grondbeleid

Saldireserve

1.200

Beleid vluchtelingen

Inkomen & Armoedebestrijding

Saldireserve

841

Budgetoverhevelingen van 2016 naar 2017

Diverse programma's

Saldireserve

1.229

Tekort asielinstroom

Bestuur en Middelen

Saldireserve

386

Toelage huishoudelijke hulp

Zorg en Welzijn

Saldireserve

592

Bijdrage Wij zijn Nijmegen

CCC

Focus Citymarketing

25

Restauratie monumenten

CCC

ISV

50

Wonen boven winkels

Wonen

ISV

22

Onderhoud Vastgoed

Diverse programma's

Onderhoud gebouwen

5.758

Onderhoud accommodaties

Sport en accommodaties

POG

485

Startersleningen

Wonen

Startersleningen

423

Decentralisatie voorgaande jaren

Zorg en Welzijn

WMO beschermd wonen

54

Transformatieagenda casemanagement, noodopvang, dak-thuislozen

Zorg en Welzijn

WMO beschermd wonen

1.089

Formatie/wachtlijsten sociale wijkteams 

Zorg en Welzijn

WMO jeugd

1.360

Tekorten 2017

Zorg en Welzijn

WMO jeugd

3.000

Transformatieagenda

Zorg en Welzijn

WMO jeugd

1.061

Masterplan BUIG

Inkomen & Armoedebestrijding

WMO jeugd

3200

Asielzoekers

Zorg en Welzijn

WMO jeugd

185

Maatregelen BUIG

Economie en werk

WMO jeugd

64

Bijdrage organisaties

Zorg en Welzijn

WMO jeugd

279

Decentralisatie voorgaande jaren

Zorg en Welzijn

WMO jeugd

2.769

Totaal  incidentele onttrekkingen 2017

24.072

Bestemming resultaat 2016

Onttrekking rekeningresultaat 2016

Bestuur en Middelen

Saldireserve

15.969

Balansmutatie reserve gesubsidieerde arbeid

Balans

Gesubsidieerde arbeid

324

Totaal bestemming resultaat 2016

16.293

Totaal incidentele onttrekkingen inclusief resultaatbestemming 2016

40.365

Totaal incidentele mutaties reserves

-2.206