Stadsrekening 2017
PCPortal

 

x €. 1.000

 Krediet 

 Totaal krediet

Krediet  t/m huidig jaar

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2018-2021

1. Specifiek

Vervanging Speelvoorzieningen

645

188

0

94

0

551

Totaal

645

188

-  

94

-  

551

Anticiperend op een forse opgave voor vervangingsinvesteringen speelvoorzieningen voor de komende jaren  is bij de Zomernota 2015 een aanvullend krediet gevoteerd. Omdat we pas tot vervang overgaan indien echt nodig is het krediet in 2017 niet volledig aangesproken. Het totale krediet blijft onverminderd vereist vandaar dat de overtollige gelden overgeheveld worden naar volgende jaren.