Stadsrekening 2017
PCPortal

Begrotingswijzigingen

bedragen x € 1 mln

Besl.nivo

Besl.datum

Besl.nr

Baten

Lasten

Saldo

Stadsbegroting 2017-2020

737,0

737,2

 0,2 N

Wijzigingen

67,0

71,0

 4,0 N

BW-01488 SB2017-2020 Amendementen en beslispunten

Raad

02 nov '16

99/2016

-1,9

-2,1

0,2 V

BW-01498 HR21 functiewaarderingssysteem

College

05 apr '16

3.7

0,0

0,0

0,0 V

BW-01499 Invulling taakstelling CCC

College

30 aug '16

2.1

0,0

0,0

0,0 V

BW-01519 GRP Nijmegen 17-23

College

28 sep '16

91/2016

1,4

1,4

0,0 V

BW-01521 Landelijke aanpak ad

College

28 sep '16

96/2016

0,0

0,0

0,0 V

BW-01525 Taakmuaties meicircu

Raad

12 okt '16

95/2016

0,0

0,0

0,0 V

BW-01530 Formatieuitbr zorg &

College

04 okt '16

3.14

0,0

0,0

0,0 V

BW-01533 Slotwijz 2016; Meldi

Raad

21 dec '16

113/2016

-0,7

-0,7

 0,0 N

BW-01534 Slotwijziging201; TW

Raad

21 dec '16

113/2016

1,8

1,8

 0,0 N

BW-01535 Struct.uitbr leerpli

College

14 feb '17

4.2

0,0

0,0

0,0 V

BW-01536 Tariefverhoging bouw

Raad

16 nov '16

118/2016

0,6

0,6

0,0 V

BW-01537 Groene Hub 3.0: circulaire economie

Raad

21 dec '16

129/2016

0,1

0,1

0,0 V

BW-01540 Verlenging projectorganisator ROB

College

20 dec '16

3.12

0,0

0,0

0,0 V

BW-01543 Uitbreiding formatie afdeling veiligheid

College

06 dec '16

3.10

0,0

0,0

0,0 V

BW-01547 aanpassing formatie financiën

College

24 jan '17

4.7

0,0

0,0

0,0 V

BW-01550 Transformatieagenda zorg en welzijn

Raad

08 mrt '17

5/2017

1,9

1,9

 0,0 N

BW-01553 VTH-taken en toekomstvisie markten

College

08 mrt '17

12/2017

0,0

0,0

0,0 V

BW-01555 Subsidie restauratie monumenten

Raad

08 mrt '17

19/2017

0,0

0,0

0,0 V

BW-01557 Kunst in de openbare ruimte 2017-2019

Raad

12 apr '17

21/2017

0,2

0,2

 0,0 N

BW-01558 Aanpassingen elementenstructuur VSA

College

21 jun '17

4.3

0,0

0,0

 0,0 N

BW-01560 Stand van zaken IbbN leningen voor betaalbare zelfbouw

College

29 mrt '17

26/2017

0,3

0,3

0,0 V

BW-01561 Subsidies 2017 tot en met 2019 ten behoeve van Flex College, Coachproject en Stg. School's Cool Nijmegen

Raad

29 mrt '17

29/2017

0,7

0,7

0,0 V

BW-01562 Zomernota 2017: Meldingen

Raad

05 jul '17

50/2017

43,2

46,5

 3,4 N

BW-01563 Zomernota 2017 Investeringen

Raad

05 jul '17

50/2017

-0,4

-0,3

 0,1 N

BW-01564 Zomernota 2017: Technische wijzigingen

Raad

05 jul '17

50/2017

5,3

5,3

 0,0 N

BW-01573 Subsidieverlening gezondheidsmakelaars

Raad

12 apr '17

28/2017

0,0

0,0

0,0 V

BW-01577 Versterkingsgelden tegen radicalisering en jihadisme

Raad

17 mei '17

37/2017

0,0

0,0

0,0 V

BW-01579 DVO DAR NV 2017

College

12 jun '17

4.6

0,0

0,0

 0,0 N

BW-01582 Maatschappelijke begeleiding statushouders en participatieverklaring

College

06 jun '17

3.6

0,0

0,0

0,0 V

BW-01584 Sociale wijkteams 2017-2018: opdracht en formatie

College

28 jun '17

59/2017

0,9

0,9

0,0 V

BW-01586 Nazorg ex-gedetineerden 2017

Raad

13 sep '17

73/2017

0,1

0,1

 0,0 N

BW-01587 Subsidieverlening aanpak beweeg je fit

College

05 jul '17

69/2017

0,0

0,0

0,0 V

BW-01590 Inzet middelen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling.

Raad

13 sep '17

75/2017

0,0

0,0

0,0 V

BW-01592 Slotwijziging 2017 meldingen

Raad

20 dec '17

113/2017

12,2

12,4

 0,2 N

BW-01593 Slotwijziging 2017 TW

Raad

20 dec '17

113/2017

0,6

0,6

0,0 V

BW-01595 Strategische gronden ontwikkelingsbedrijf

Raad

15 nov '17

108/2017

0,0

0,6

 0,6 N

BW-01598 Transformatieaanpak binnenstad

Raad

15 nov '17

104/2017

0,2

0,2

0,0 V

BW-01611 Voortgangsrapportage grote projecten ontwikkelingsbedrijf

College

00 jan '00

0

0,4

0,4

 0,0 N

Totaal

804,0

808,2

 4,2 N