Stadsrekening 2017
PCPortal

Risico’s en ontwikkelingen Stadsregio Arnhem Nijmegen

terug naar overzicht

De stadsregio is per 22 juni 2017 definitief opgeheven. Gemeente Nijmegen is vereffenaar namens de 18 voormalig stadsregiogemeenten.
De liquidatie is financieel-administratief afgerond. De balansposten en de winst- en verliesrekening van de voormalig stadsregio staan op € 0,-.
De vereffenaar neemt de allerlaatste afwikkelingen en verplichtingen nog waar. Daartoe behoren onder andere de eindafrekening van de subsidieprojecten luchtkwaliteit (FES/NSL) en de afwikkeling van de voorzieningen personeel en pensioen.
Medio 2020 verwacht vereffenaar tot een finale afsluiting te komen.