Stadsrekening 2017
PCPortal

Risico’s en ontwikkelingen GR Gezondheidszorg regio Nijmegen

terug naar overzicht

De verwachting is dat de jaarrekening van de GGD  2017 een negatief resultaat zal laten zien van ruim € 1 miljoen. Deze nadelige prognose wordt voor ongeveer 75%  veroorzaakt door Veilig Thuis en voor 25% door de GGD taken (incidentele uitgaven voor huisvesting en ICT-projecten). Dit tekort zal in mindering gebracht worden op de Algemene Reserve van de GGD waarmee deze negatief wordt.
Het ABvan de GGD heeft in december 2017 besloten om bij de vaststelling van de jaarrekening 2017  de Algemene Reserve te laten opplussen door de deelnemende gemeente tot 70% van het normbedrag (en de overige 30% bij te laten plussen bij de vaststelling van de jaarrekening 2018).
Voor het opplussen tot 70% is in onze gemeenterekening 2017 een transitorische post opgenomen.