Stadsrekening 2017
PCPortal

Risico’s en ontwikkelingen GR Doelgroepvervoer Regio Arnhem Nijmegen te Arnhem

terug naar overzicht

De Gemeenschappelijke Regeling (GR) BVO DRAN is tijdens de oprichtingsvergadering van 14 april 2016 formeel vastgesteld. De BVO DRAN is verantwoordelijk voor het contractmanagement en (financieel) beheer van de uitvoering van het regionale doelgroepenvervoer, dat opereert onder de naam ‘Avan’. Gemeente Nijmegen heeft het vraagafhankelijk Wmo-vervoer ondergebracht bij Avan.
Het jaar 2017 heeft vooral in het teken gestaan van de evaluatie van de verdeelsleutel van de kosten over de deelnemende gemeenten en de vertaling daarvan naar de jaarrekening 2016 en 2017 en de begroting 2018.
Voor het vraagafhankelijk vervoer is sprake van een open einde systematiek. Deze systematiek betekent dat de kosten oplopen wanneer een gemeente meer inbrengt of dat er in een periode meer ritten hebben plaatsgevonden dan begroot. Dit brengt een financieel risico met zich mee. Het risico van de open einde systematiek verwachten wij op te kunnen vangen binnen onze begroting van vervoersvoorzieningen.