Stadsrekening 2017
PCPortal

Nijmegen is een aantrekkelijke stad om te wonen.  Nijmegen is in 2017 flink gegroeid en zal dit ook de komende  jaren blijven doen. We hebben een grote bouw-ambitie om deze groei goed te kunnen accommoderen. Met de ontwikkeling van het Waalfront, de Waalsprong en andere projecten blijven we een dynamische en aantrekkelijke, sterke woonstad met een goed investeringsklimaat. We geven prioriteit aan woningbouw in de Waalsprong, het Waalfront en gefaseerd de stationsomgeving.
Er gebeurt veel op de woningmarkt: er is in jaren niet zoveel gebouwd en verkocht, maar tegelijkertijd zien we dat het aanbod opdroogt. De vraag naar woningen is groot en dit drijft de prijs op. We blijven daarom inzetten op het opschroeven van de productie in de Waalsprong, het Waalfront en kijken op welke plekken in de bestaande stad nieuwbouw meerwaarde heeft voor de wijk. Een aantrekkelijke woonstad gaat om meer dan goede en voldoende woningen. Ligging, bereikbaarheid, een goed economisch klimaat, een divers voorzieningenniveau, cultureel aanbod en cultuurhistorische elementen in het stadsbeeld dragen allemaal bij aan de aantrekkelijkheid voor bewoners en bezoekers.