Stadsrekening 2017
PCPortal

In 2017 hebben we de stad verder ontwikkeld met onze partners. In totaal zijn er bijna 600 kavels voor woningbouw uit gegeven en 1.550 woningen opgeleverd, een recordaantal in deze eeuw.
In de Waalsprong (afronding Nijland, Laauwik en Vossenpels Zuid en met name Grote Boel) en het Waalfront (Handelskade en Batavia) samen zijn ongeveer 1.000 woningen opgeleverd. Van de opgeleverde huurwoningen is ongeveer de helft sociaal.
Voor concrete invulling van toekomstbestendige, gevarieerde wijken hebben we voor sociale huur (Molukkenstraat) en voor het toevoegen van middeldure huurwoningen middelen gereserveerd.