Stadsrekening 2017
PCPortal

We investeren in een sterk, sociaal en duurzaam Nijmegen en verbinden daarbij economie met arbeidsparticipatie en onderwijs. We spannen ons maximaal in voor economische ontwikkeling, kwalitatief goed onderwijs en een aantrekkelijke arbeidsmarkt, zodat er voor elke inwoner van Nijmegen perspectief op een reguliere baan is. We doen daarbij wat nodig is voor de kwetsbare inwoners van Nijmegen en willen kinderen en jongeren optimale ontwikkelingskansen bieden.

Al deze acties en initiatieven winnen aan kracht door gezamenlijk op te trekken. Samenhangend arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid is een randvoorwaarde voor economische groei, voor innovatie en voor de ontwikkeling van (jonge) mensen tot veelzijdige sociale en verantwoordelijke burgers die een waardevolle bijdrage leveren in werk en samenleving. We hebben daarbij specifieke aandacht voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Belangrijke kernwaarden uit het coalitieakkoord zijn: het benutten van de kracht van de stad, het sociaal en ondernemend profiel van de stad, zorgen voor elkaar met extra ondersteuning voor hen die het nodig hebben.