Stadsrekening 2017
PCPortal

Nijmegen energieneutraal in 2045.
We houden vast aan het bestaande klimaat- en energiebeleid, dat wil zeggen dat Nijmegen in 2045 energieneutraal moet zijn. We zetten zwaar in op energiebesparing, met 10 % extra besparing in deze coalitieperiode. We zetten ook in op zonne-energie en windenergie en werken aan het optimaal inzetten van het warmtenet. We streven samen met onze regionale partners naar een circulaire en biobased economie die ook moet zorgen voor een positief effect voor de regionale werkgelegenheid en lagere woonlasten voor onze inwoners. En voor deze ambitie zetten we Nijmegen EU Green Capital 2018 in als stimulans om nog meer partijen hieraan te verbinden en te zorgen voor een versnelling in de realisatie.