Stadsrekening 2017
PCPortal

De binnenstad beslaat het gebied tussen de singels, Waalkade en het spoor. Het is een belangrijke drager van de identiteit en geschiedenis van onze stad, het visitekaartje van Nijmegen, onze grootste bezoekerstrekker en een belangrijke woon- en werklocatie. Er is een divers winkel-, horeca en cultuuraanbod. We zien dat de binnenstad steeds meer verandert van een ‘place to buy’ naar een ‘place to meet’. Bezoekers combineren het winkelen steeds meer met een bezoek aan café of restaurant. Kunst en cultuur verrijken de beleving van de binnenstad. Evenementen trekken bezoekers, wat weer gunstig is voor het winkel- en horeca-aanbod.
Door macro-economische ontwikkelingen schommelen passantenaantallen, staan bestedingen van bezoekers onder druk en is er leegstand in bepaalde delen van de binnenstad. Samen met ondernemers, eigenaren, bewoners, culturele instellingen en andere marktpartijen willen we de binnenstad weerbaarder maken voor de toekomst.

Om onze ambities te realiseren hebben we de Agenda voor de Binnenstad 2015 e.v vastgesteld. Hierin staan de drie pijlers waarlangs we te werk gaan:

  • Actieve aanpak van de leegstand in de binnenstad.
  • Versterken van aanbod en ambiance
  • Aantrekken van nog meer bezoekers naar de binnenstad.

Daarnaast willen we de binnenstad bereikbaar maken voor iedereen

Nieuw in het werken aan de binnenstad is dat we dat doen op basis van het bestuursakkoord tussen Nijmegen, de provincie Gelderland en de gemeente Arnhem. Aan de hand van een jaarlijks op te stellen investeringsagenda wordt de binnenstad langs 5 programmalijnen aangepakt, te weten:

  1. Benadrukken complementariteit, versterken van het onderscheidende vermogen en aanbod aan voorzieningen: cultureel klimaat met bovenregionale uitstraling
  2. Het versterken van het ondernemerschap in de beide steden
  3. Het (verder) versterken van de relatie tussen de rivier en de binnenstad en haar groene omgeving met prioriteit voor Waalfront, Valkhofkwartier (Nijmegen) en Bestuurskwartier, Rijngoud (Arnhem)
  4. Het versterken van de relatie tussen het station en de binnenstad, als logische onderdelen in plaats van barrières
  5. Transformatie van place to buy (winkelen) naar place to meet (ontmoeten, beleven en verblijven)