Stadsrekening 2017
PCPortal

Incidentele baten en lasten

Bij de incidentele baten en lasten kijken we naar bedragen groter dan € 100.000. Budgetverschillen op activiteiten betreffende structureel bestaand beleid blijven daarbij buiten beschouwing. De primaire insteek voor het signaleren is de verschillenanalyse tussen begroting en werkelijkheid. Daarbij erkennen we dat er ook baten en lasten kunnen zijn die niet tot een afwijking leiden tussen begroting en werkelijkheid, maar wel incidenteel zijn; we doen dit, omdat die baten en lasten niet zullen leiden tot structurele voor- of nadelen in toekomstige jaren.
Voor 2017 geeft dat het volgende beeld.