Stadsrekening 2017
PCPortal

nummer

titel

datum

R2017-004

gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Nijmegen Groenewoud Kwakkenberg

17-1-2017

R2017-007

wijziging deelexploitatie Ontgrondingen GREX Waalsprong

29-3-2017

R2017-013

groot Oosterhout 5 Brede School en sportvoorziening Grote Boel

8-3-2017

R2017-016

bekrachtiging geheimhouding concept Grondexploitatie GREX Waalfront 2017

15-2-2017

R2017-017

bekrachtiging geheimhouding risico s en Voortgangsrapportage Grote Projecten VGP 2017

15-2-2017

R2017-018

voortgangsrapportage Grote Projecten VGP 2017

29-3-2017

R2017-024

bekrachtiging van geheimhouding memo Mogelijke financiële consequenties Regionaal Programma Werklocaties RPW

29-3-2017

R2017-033

geheimhouding Neerbosch CV en Neerbosch BV Beheersstichting vrienden van het werk van Johannes van t Lindenhout Stg Lindenhout

29-3-2017

R2017-034

planexploitatie G144 Kinderdorp Neerbosch

21-3-2017

R2017-043

gewijzigd bestemmingsplan Bottendaal Galgenveld 5 Groesbeekseweg 146

14-6-2017

R2017-046

bestemmingsplan Nijmegen Midden 2015 1 Kolpingbuurt en Beeldkwaliteitsplan

14-6-2017

R2017-047

gewijzigd bestemmingsplan Woenderskamp MER Hof van Holland en Broodkorf

14-6-2017

R2017-048

gewijzigd bestemmingsplan Hof van Holland Centrum gebied en MER Hof van Holland en Woenderskamp en Broodkorf

14-6-2017

R2017-056

bestemmingsplan Laauwik 4 Woning naast Visveldsestraat 3b

14-6-2017

R2017-063

vaststelling Beeldkwaliteitsplan Zuiderveld West

5-7-2017

R2017-071

verzoek opheffing geheimhouding feitenrelaas Slachthuis Hickmann agenda

13-9-2017

R2017-076

gebiedsvisie NYMA

27-9-2017

R2017-077

vestiging voorkeursrecht Hof van Holland art 3 Wvg

13-9-2017

R2017-089

beeldkwaliteitplan De Stelt Zuid

15-11-2017

R2017-090

bestemmingsplan Nijmegen West 4 Symfoniestraat 208

27-9-2017

R2017-100

vaststelling bestemmingsplan Nijmegen Oost 7 Ahornstraat en Lijsterbesstraat

10-10-2017

R2017-107

definitief Regionaal Programma Werklocaties Ruimte voor economische ontwikkeling

15-11-2017

R2017-108

strategische gronden Ontwikkelingsbedrijf

15-11-2017

R2017-122

bestemmingsplan Nijmegen woonpark Oosterhout 2 rotonde Griftdijk

20-12-2017

R2017-125

partiele herziening Landschapszone 6 Kavels Park Waaijenstein

20-12-2017

R2017-131

planexploitatie G610 Aldi Molenstraat

20-12-2017