Stadsrekening 2017
PCPortal

Het financieel beeld bestaat uit de gerealiseerde voornemens uit de programmabegroting 2017  en  ontstane afwijkingen , maar ook uit een doorkijk van de saldireserve.  We hebben de afgelopen jaren met zomernota en begroting besloten om de financiële ruimte die overbleef te sparen. Reden hiervan was voorzichtigheid en het gevoel dat er teveel onzekerheden waren waardoor er is gekozen  om te “sparen” en niet om het geld uit te geven. De resultaten laten zien  dat die keuze verstandig is gebleken en  het “sparen” er nu voor zorgt dat we de financiële nadelen kunnen opvangen en zelfs nog geld aan ons eigen vermogen kunnen toevoegen.
Onderstaand wordt dit verder toegelicht.